Đăng ký tham gia chương trình tham quan thực địa và Ngày hội Việc làm Việt - Nhật 2018

Tham gia chương trình tham quan thực địa và Ngày hội Việc làm Việt - Nhật 2018 tại Cần Thơ dành cho sinh viên.
Sinh viên có mong muôn tham gia chương trình liên hệ vói cô Phương Quyên Phòng công tác sinh viên hay cô Thảo Nguyên Trung tâm quản lý dịch vụ đến hết ngày 31/10/2018.
Mời xem chi tiết nội dung chương trình file đính kèm.

 

 

 

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Tham gia chương trình tham quan thực địa và Ngày hội Việc làm Việt - Nhật 2018 2