Cuộc thi Hult Prize "For us, by us - The Global youth challenge - Creat a business .... in the next 5 years"

Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 1.000.000 USD
Xem chi tiết nội dung cuộc thi file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Cuộc thi Hult Prize 5