Cuộc thi Hult Prize "For us, by us - The Global youth challenge - Creat a business ... in the next 5 years"

Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 1.000.000 USD.

Xem chi tiết nội dung cuộc thi trong file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Thông báo về cuộc thi 38