Địa điểm và thời gian khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 19 đại học và 43 Cao đẳng

Mời xem chi tiết file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Địa điểm và thời gian khám sức khỏe cho sinh viên khóa mới 23