Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2018

Sinh viên xem chi tiết file đính kèm, nếu có thắc mắc thì liên hệ phòng đào tạo số 4 chậm nhất là hết buổi sáng ngày 05/9/2018.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 32
2 Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 31