Học bổng Vừ A Dính năm học 2019 - 2020

Thời gian nộp hồ sơ về cho cô Dương Phòng Công tác sinh viên chậm nhất là sáng ngày 17/6/2020.
Mời xem chi tiết file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Nội dung thông báo học bổng và mẫu đơn 9