Trang chủ | Đăng nhập

Lịch phòng máy

<< Từ 17/12/2018 Tới 23/12/2018 >> [ Tuần hiện tại ]
Phòng máy:
Lọc theo người dạy: Hiện phòng trống

 

Phòng máy D407 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1H.Anh Cường    
2     
3     
4     
5     
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT01 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Thi học kỳThi học kỳ Thi học kỳThi học kỳ  
2   
3Thi học kỳ Thi học kỳ Thi học kỳ  
4    
5       
Chiều1       
2  H.Anh H.Anh  
3 Thi học kỳ   
4    
5     
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT02 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Thi học kỳThi học kỳ  Thi học kỳ  
2    
3Thi học kỳ Thi học kỳ Thi học kỳ  
4    
5       
Chiều1       
2    H.Anh  
3 Thi học kỳ    
4     
5      
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT03 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Thi học kỳThi học kỳ     
2     
3Thi học kỳ Thi học kỳ Thi học kỳ  
4    
5       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT04 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Thi học kỳThi học kỳ     
2     
3    Thi học kỳ  
4      
5       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT05 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1       
2       
3    Thi học kỳ  
4      
5       
Chiều1 H.Anh     
2      
3      
4      
5      
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT06 (27)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1       
2       
3    Thi học kỳ  
4      
5       
Chiều1 H.Anh H.Anh   
2     
3     
4     
5     
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT07 (27)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1       
2       
3    Thi học kỳ  
4      
5       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT08 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1       
2       
3    Thi học kỳ  
4      
5       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT09 (37)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1       
2       
3    Thi học kỳ  
4      
5       
Chiều1       
2  H.Anh H.Anh  
3     
4     
5     
Tối1       
2       
3       

 

Bản quyền © 2012 - 2019 bởi Khoa Công nghệ thông tin. Phiên bản Mobile.

Đăng nhập

Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *

(*): Các trường bắt buộc phải nhập.

hoặc Quay về trang chủ