Trang chủ | Đăng nhập

Lịch phòng máy

<< Từ 10/12/2018 Tới 16/12/2018 >> [ Tuần hiện tại ]
Phòng máy:
Lọc theo người dạy: Hiện phòng trống

 

Phòng máy D407 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1H.Anh Cường    
2     
3     
4     
5     
Chiều1  H.Anh    
2      
3      
4      
5      
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT01 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1  Thi học kỳ Thi học kỳH.Anh 
2    
3 Thi học kỳ    
4     
5      
Chiều1 Thi học kỳ     
2      
3   Thi học kỳ   
4      
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT02 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1  Thi học kỳCườngHuy  
2    
3 Thi học kỳ   
4    
5     
Chiều1 Thi học kỳ     
2      
3   Thi học kỳ   
4      
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT03 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1  Thi học kỳ    
2      
3 Thi học kỳ     
4      
5       
Chiều1 Thi học kỳ     
2      
3   Thi học kỳ   
4      
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT04 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1  Thi học kỳ    
2      
3 Thi học kỳ     
4      
5       
Chiều1 Thi học kỳ     
2      
3   Thi học kỳ   
4      
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT05 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1   Huy   
2      
3 Thi học kỳ    
4     
5      
Chiều1ĐôngThi học kỳ Khánh   
2    
3  Thi học kỳ   
4     
5      
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT06 (27)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1    Truyền  
2      
3 Thi học kỳ    
4     
5      
Chiều1 Thi học kỳ     
2      
3   Thi học kỳ   
4      
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT07 (27)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Huy      
2      
3Thi học kỳ     
4     
5      
Chiều1 Thi học kỳ     
2      
3       
4       
5       
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT08 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1KhánhHuy H.AnhDũng  
2   
3   
4   
5   
Chiều1 Huy Thư   
2     
3     
4     
5     
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT09 (37)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1    Đông  
2      
3      
4      
5      
Chiều1 Thi học kỳ     
2      
3       
4       
5       
Tối1       
2       
3       

 

Bản quyền © 2012 - 2019 bởi Khoa Công nghệ thông tin. Phiên bản Mobile.

Đăng nhập

Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *

(*): Các trường bắt buộc phải nhập.

hoặc Quay về trang chủ