Trang chủ | Đăng nhập

Lịch phòng máy

<< Từ 07/05/2018 Tới 13/05/2018 >> [ Tuần hiện tại ]
Phòng máy:
Lọc theo người dạy: Hiện phòng trống

 

Phòng máy D407 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1H.AnhPhấn MN     
2     
3     
4     
5     
Chiều1 Phấn MN Hương KT   
2     
3     
4     
5     
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT01 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Quyên PhúTâmViTrí KT 
2  
3  
4  
5  
Chiều1 VânPhú Trí KTThi VLVH
2  
3  
4  
5  
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT02 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Thi học kỳ NguyệtPhúcTrí KTPhấn MN 
2  
3  
4  
5  
Chiều1  Phú   Thi VLVH
2     
3     
4     
5     
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT03 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Thi học kỳ ViAnPhấn MN  
2   
3   
4   
5   
Chiều1    Truyền Thi VLVH
2     
3     
4     
5     
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT04 (35)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1Thi học kỳ TrungViệtPhấn MN  
2   
3   
4   
5   
Chiều1   Phấn MN Thi VLVH
2    
3    
4    
5    
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT05 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1   Phấn MNPhấn MN  
2     
3     
4     
5     
Chiều1  Phấn MNPhấn MNPhấn MN  
2    
3    
4    
5    
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT06 (27)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1AnAnAnThưPhong  
2  
3  
4  
5  
Chiều1AnAnAnPhong   
2   
3   
4   
5   
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT07 (27)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1  NghịPhongNhi NNThư 
2   
3   
4   
5   
Chiều1   Phúc   
2      
3      
4      
5      
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT08 (41)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1  H.AnhH.Anh Cường 
2    
3    
4    
5    
Chiều1    Phấn MN  
2      
3      
4      
5      
Tối1       
2       
3       

 

Phòng máy MT09 (37)
BuổiTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Sáng1  H.AnhH.AnhPhúc  
2    
3    
4    
5    
Chiều1    Phấn MN  
2      
3      
4      
5      
Tối1       
2       
3       

 

Bản quyền © 2012 - 2019 bởi Khoa Công nghệ thông tin. Phiên bản Mobile.

Đăng nhập

Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *

(*): Các trường bắt buộc phải nhập.

hoặc Quay về trang chủ